Vacature: Collega kinesist gezocht. Klik hier voor meer info

Privacy-verklaring

Xavier en Frederick Groepspraktijk respecteert de privacy van de gebruikers. Hoewel de meeste gegevens op deze website beschikbaar zijn zonder dat er persoonsgegevens dienen te worden verschaft, is het evenwel mogelijk dat er persoonlijke gegevens worden gevraagd aan de gebruiker.

Tevens verwerken wij in het kader van onze taken persoonsgegevens. Deze worden behandeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de behandeling van persoonsgegevens en de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Concreet betekent dit het volgende:
Wij waken over de kwaliteit van de gegevens: De gegevens die wij verwerken zijn juist en worden indien mogelijk geactualiseerd. Wij nemen alle redelijke maatregelen om de gegevens die verkeerd of onvolledig zijn te verbeteren of te wissen.

Wij waken over de vertrouwelijkheid van de gegevens:
Wij zorgen ervoor dat de personen die onder onze verantwoordelijkheid werken enkel toegang hebben tot de gegevens en deze enkel gebruiken in zover ze deze nodig hebben in het kader van de uitoefening van hun taken. Wij informeren onze medewerkers over de voorschriften van de privacywetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Wij waken over de veiligheid van deze gegevens:
Xavier en Frederick Groepspraktijk waakt over de bescherming van de gegevens tegen niet geoorloofd gebruik en voorziet hiertoe organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen.

Xavier en Frederick Groepspraktijk garandeert het recht op informatie, het recht op toegang, het recht op verbetering van de persoonsgegevens. Aarzel niet om ons te contacteren voor verdere informatie via onderstaande gegevens:

Xavier en Frederick Groepspraktijk
Buggenhout 9255
Schoolstraat 25

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website gebruikt kunnen worden om de gebruikerservaring te optimaliseren.

De wetgeving staat ons toe om cookies op te slaan op uw computer indien ze noodzakelijk zijn voor de werking van de website.
Voor alle andere types van cookies hebben we u toestemming nodig. Deze website maakt gebruik van zowel noodzakelijke cookies als van analytische cookies.

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Volgende cookies worden geplaatst bij een bezoek aan onze website: Google.com analytics software:

  • _ga
  • _gat
  • _gid
  • r/collect

Indien u vaststelt dat andere cookies via onze website geplaatst worden, danken wij u ons daarvan onmiddellijk te verwittigen, opdat wij de nodige aanpassingen kunnen doen.